Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

 §1 Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest Sylwia Zemło, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zacznij od zdrowia – Sylwia Zemło, NIP : 7732426653 Regon :381851872 adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Browarna, nr 11/13, lok. 69 (zwana dalej sprzedawcą)

 

 

 §2 Zakres obowiązywania

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje w rozumieniu art. 13 RODO o przetwarzaniu danych w ramach wywołania naszej witryny internetowej i korzystania z dostępnego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

Umieszczając odnośniki do stron osób trzecich, Sprzedawca nie ma wpływu ani kontroli nad treścią tych odnośników oraz zawartymi w nich postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Proszę o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych na stronach, do których prowadzą odnośniki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim.

Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym definicje i wyjaśnienia, można znaleźć TUTAJ. 

 

 

§3 Dane osobowe

 

1.    Rejestracja i korzystanie z konta

Jeżeli przy pierwszym zamówieniu Klient otwiera konto klienta, Sprzedawca gromadzi następujące dane:

 1. Dane rejestracyjne (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail);
 2. Dane logowania (adres e-mail, hasło;
 3. Dane klienta (adres rozliczeniowy, adres dostawy);
 4. Dane połączenia (adres IP).

Dane te Sprzedawca przetwarza, aby umożliwić Klientowi dostęp do jego konta klienta. Dane logowania służą do weryfikacji konta Klienta. Poprzez konto Klient może sprawdzać swoje zamówienia oraz zarządzać swoimi danymi i ustawieniami. Zalicza się do tego np. możliwość ustawienia preferencji dotyczących dostaw, płatności, możliwość przeglądania oraz historii zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane Klienta zostaną przechowane przez okres istnienia konta Klienta, chyba że użytkownik wcześniej zażąda od Sprzedawcy ich usunięcia i nie istnieją żadne inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych jest przewidziane w umowie, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z konta Klienta i zarządzanie kontem nie byłyby możliwe.

2.    Składanie zamówień oraz dostawa

W związku z zamówieniem, realizacją transakcji płatniczej i dostawą Sprzedawca przetwarza następujące dane:

 1. Dane klienta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, identyfikator klienta),
 2. Dane połączenia (adres IP);
 3. Dane dotyczące płatności (np. informacji o płatności).

Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki zamówionych towarów do Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy firmom logistycznym i firmom kurierskim, aby móc na bieżąco informować użytkownika o statusie jego przesyłki. Sprzedawca przekazuje firmie kurierskiej adres e-mail, numer telefonu Klienta oraz adres dostawy przez niego podany. Sprzedawca przestrzega przy tym zasady wyważenia interesów klientów i interesów swojej działalności, tym bardziej, że firmy kurierskie zobowiązały się do ochrony danych osobowych w najwyższym stopniu i wykorzystują te dane wyłącznie w celu przesyłania informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W zależności od wybranej metody płatności informacje o płatności są przesyłane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Niezależnie od płatności Sprzedawca nie przechowuje żadnych informacji o karcie kredytowej (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Zgromadzone w celu realizacji umowy dane Sprzedawca przechowuje przez okres trwania stosunku umownego, chyba że Klient zażąda od Sprzedawcy ich wcześniejszego usunięcia, jednak nie krócej niż do momentu wygaśnięcia ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi. Po upływie tych terminów przechowujemy wymagane w prawie handlowym i podatkowym informacje dotyczące stosunku umownego przez okres wymagany ustawowo.

 

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Pliki protokołu

Ze względów technicznych w chwili wywołania strony sklepu internetowego www.lepszadieta.pl gromadzi tzw. dane dostępowe i zapisuje je w pliku protokołu. Oprócz adresu IP plik protokołu zawiera nazwę wywołanej strony internetowej, wywołany plik, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i komunikat o udanym wywołaniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona) oraz wysyłającego żądanie dostawcy usług internetowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Sprzedawca nie przekazuje tych danych osobom trzecim. Pliki protokołu są automatycznie usuwane dwa miesiące po ich zgromadzeniu. Wcześniej jednak adres IP zostaje zanonimizowany i jest przechowywany wyłącznie w celach administracyjnych, technicznych oraz bezpieczeństwa. Gromadzenie danych jest niezbędne tylko do technicznego funkcjonowania naszej witryny internetowej.

2.    Pliki cookie

Oprócz plików protokołu podczas odwiedzania sklepu internetowego i korzystania z usług, które mogą być wywoływane za jej pośrednictwem, stosowane są tzw. pliki cookie. Należy pamiętać, że całkowita dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu naszej witryny internetowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie -  gwarantują działanie funkcji, bez których korzystanie ze  strony sklepu internetowego zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe. Te pliki cookie są niezbędne z przyczyn technicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wydajnościowe pliki cookie - te pliki cookie pozwalają Sprzedawcy śledzić ruch użytkowników sklepu internetowego w celu pomiaru i poprawy wydajności strony internetowej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Funkcjonalne pliki cookie - dzięki tym plikom cookie Sprzedawca jest w stanie zapewnić zaawansowane funkcje i możliwości personalizacji. Mogą one być ustalane przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, których usługi Sprzedawca wykorzystuje na  stronie sklepu internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Marketing targetowany - te pliki cookie mogą być ustawiane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do profilowania zainteresowań Klienta i wyświetlania trafnych reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale są oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3.    Wtyczki

Na stronie sklepu internetowego www.lepszadieta.pl są używane wtyczki, które zwykle służą do interakcji z innymi usługami lub witrynami internetowymi. Tylko w przypadku aktywnego kliknięcia (wyrażenia zgody) w odpowiedni przycisk przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami danej sieci.

Należy pamiętać, że Sprzedawca odpowiada tylko za pozyskanie adresu IP poprzez użycie wtyczki. Zgodnie z prawem o ochronie danych za dalsze przetwarzanie danych przez dostawców usług, w tym za czas przechowywania danych, są odpowiedzialni sami dostawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 

§5 Miejsce przechowywania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które gromadzi i przetwarza Sprzedawca za pośrednictwem witryny sklepu internetowego, są przechowywane i zabezpieczone zarówno na lokalnych serwerach, jak i specjalistycznego dostawcę usług w chmurze. Gwarantuje to możliwie najwyższy poziom ochrony danych Klientów przed utratą i nieuprawnionym dostępem dzięki objęciu ich środkami technicznymi i organizacyjnymi.

Celem przetwarzania tych danych jest hosting serwerów internetowych i baz danych oraz tworzenie ich kopii zapasowych na podstawie kompleksowej umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń.

 

 

§6 Prawa użytkownika

Klient jest uprawniony do uzyskania od Sprzedawcy w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto Klient ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Ponadto Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy..

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl